Sangkar Faraday sebagai perisai gelombang radio

Gelombang radio sebagai salah satu jenis gelombang elektromagnet terdiri dari pasangan medan listrik dan medan magnet. Medan listrik akan menghasilkan gaya ketika berinteraksi dengan partikel bermuatan pada konduktor (dimisalkan adalah sebuah konduktor ideal), Gaya ini membuat partikel bermuatan berpindah tempat, gerakan pindah tempat dari partikel bermuatan ini menghasilkan medan listrik yang akan melawan medan listrik yang mengenai konduktor. Sehingga pada sangkar Faraday bila dikenai gelombang radio dari luar, maka tidak ada gelombang radio yang masuk kedalam sangkar.

Iklan